Aanmelden voor telefonische coaching?

    De Telefonische Coaching is gericht op gedragsverandering waarbij gebruik wordt gemaakt van motiverende gespreksvoering, zelfcontroletraining en terugvalpreventie.