Aanmelden voor telefonische coaching?

De Telefonische Coaching is gericht op gedragsverandering waarbij gebruik wordt gemaakt van motiverende gespreksvoering, zelfcontroletraining en terugvalpreventie.