Vanuit historisch oogpunt

De algemene houding ten opzichte van tabaksconsumptie is door de jaren heen nogal veranderd. In 1518 zijn er tabaksplanten vanuit Amerika naar Europa meegenomen. En won door de eeuwen heen aan populariteit. Tabak werd toen gepruimd, gesnoven of in een pijp gerookt. In aanvang was het pijproken en wat later ook het sigaarroken toch vooral iets voor de rijken. Na de uitvinding in 1881 van de sigarettenmachine was massaproductie mogelijk en nam in Europa het roken van vooral sigaretten een hoge vlucht. In de vijftiger en begin zestiger jaren was het aantal rokers toegenomen tot 60% van de volwassen bevolking. Bij de mannen rookten 90% en 30% van de vrouwen rookte. Het aantal vrouwelijke rokers nam zelf nog enige tijd toe. 1970 rookte meer dan 40% van de vrouwen. Roken was de norm.
Toch was al omstreeks 1950 door Sir Richard Doll het verband tussen roken en longkanker aangetoond dat al eerder door Duitse onderzoekers was gevonden. In de jaren vijftig ageerde in Nederland dokter Lenze Meinsma van de KWF Kankerbestrijding tegen roken. Pas in 1971 kreeg hij steun van collega-artsen, die veelal zelf ook nog rookten. Het besef dat roken ongezond was vond ingang en in alle Europese landen werd er door de overheid beleid op het gebied van roken geformuleerd.

In de jaren 70 kwam in heel Europa op de verpakking van rookwaren de waarschuwing te staan, dat roken de gezondheid schaadt. Sinds toen is de tabaksconsumptie voor beide sekse gestaag gedaald. In 2011 rookte 25% van de Nederlanders. Dit betekent wel dat er jaarlijks bijna toch nog 19.000 Nederlanders sterven aan ziektes die samenhangen met roken, zoals kanker, COPD en hart- en vaatziekten. De overheid wil daarom roken ontmoedigen en niet-rokers beschermen tegen meeroken. Hiertoe stelt de overheid regels op om het tabaksgebruik verder te beperken en geeft voorlichting over stoppen met roken. En is door de overheid is besloten om vanaf 2013 nicotinevervangers of receptgeneesmiddelen en gedragsmatige ondersteuning voor stoppen met roken weer te vergoeden.

“Luchtsignaal hielp mij te stoppen met roken. Ik zag er enorm tegen op, maar met de hulp van Luchtsignaal was ik snel van mijn rookverslaving af. ‘- Kees de Jong, 51 jaar

De overheid voert een niet-rokenbeleid uit om:

 • Het aantal rokers in Nederland te verlagen
 • Mensen te helpen die willen stoppen met roken
 • Meerokers te beschermen tegen tabaksrook
 • Te voorkomen dat jongeren beginnen met roken

De regels voor tabaksgebruik staan in de Tabakswet. Belangrijke punten zijn:

  • Rookverbod

Roken is verboden in overheidsgebouwen, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen. Sinds 2008 geldt ook een rookverbod in de horeca, sport- en cultuursector.

  • Rookvrije werkplek

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers geen hinder of overlast van roken ondervinden.

  • Leeftijdsgrens

Aan jongeren onder de 16 jaar mogen geen tabaksartikelen worden verkocht. Het kabinet is van plan de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak te verhogen van 16 naar 18 jaar. Hiervoor wordt een wetsvoorstel voorbereid.

  • Tabaksreclame verboden

Elke vorm van tabaksreclame is verboden, behalve in de tabaksspeciaalzaak. Sponsoring van evenementen door de tabaksindustrie is ook verboden en tabakswaar mag niet als promotiemateriaal worden uitgedeeld.

  • Boetes

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan boetes opleggen aan personen die de Tabakswet overtreden (zoals tabaksfabrikanten, winkeliers en werkgevers). De hoogte van de boete hangt af van de overtreding en hoe vaak een overtreding is begaan.

  • Voorlichting over (stoppen met) roken

Trimbos biedt informatie over roken en doet dit in opdracht van het ministerie van VWS.

  • Voorlichting scholen

Scholen en lokale zorgprofessionals met vragen over (preventie van) roken, kunnen terecht bij het Loket Gezond Leven van het Centrum Gezond Leven.

  • Stoppen met Roken

Nicotinevervangers en receptgeneesmiddelen voor stoppen met roken vallen onder de basisverzekering. Als voorwaarde wordt gesteld dat dergelijke hulpmiddelen in combinatie met gedragsmatige coaching worden gebruikt. Zie: Zorgverzekeraars

  • Horeca

In Nederland is na vijftig jaar discussie per 1 juli 2008 een definitief rookverbod in uitgaansgelegenheden van kracht. Cafés en restaurants hebben wel de mogelijkheid speciale ruimtes in te richten, zoals een overkapping buiten, met verwarming door warme lucht in de winter. In juli 2010 is het rookverbod weer aangepast door (demissionair) minister Ab Klink (minister van VWS). Hierbij is de wijziging aangebracht dat er in uitgaansgelegenheden zonder personeel toch gerookt mag worden.

Vergoeding Zorgverzekeraar

De overheid heeft besloten dat vanaf januari 2013  nicotinevervangende middelen en medicatie voor stoppen met roken weer vergoed worden vanuit de basiszorgverzekering. Als voorwaarde wordt gesteld dat dergelijke hulpmiddelen gebruikt worden in combinatie met gedragsmatige ondersteuning. Deze begeleiding moet gegeven worden door een erkende en door uw zorgverzekeraar gecontracteerde zorgverlener. Luchtsignaal heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars zo’n contract. Daarom wordt onze Telefonische Coaching  door de meeste zorgverzekeraars voor 100% vergoed. Wel moet u er rekening mee houden dat de kosten van dit stoppen-met-rokenprogramma bijna altijd vallen onder uw eigen risico. Informeert u bij uw zorgverzekeraar hoe dat voor u geregeld is.
Per jaar krijgt u één stoppen-met-rokenprogramma vergoed.
Hieronder vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars waar Luchtsignaal een contract mee heeft.

Hoe werkt het?

Als u bij Luchtsignaal begeleiding krijgt, wordt in het eerste gesprek – indien nodig – het gebruik van hulpmiddelen besproken.
Gaat u medicijnen gebruiken? Dan krijgt u na dit eerste gesprek aanvraagformulier voor medicijnen of nicotinevervangers toegestuurd.  afhankelijk van de zorgverzekeraar  kunt u met het door Luchtsignaal en arts ingevulde aanvraagformulier  naar uw eigen apotheek of stuurt u het naar de door uw zorgverzekeraar gecontracteerde online apotheek.
De kosten van de begeleiding en de hulpmiddelen worden in de meeste gevallen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar verrekend.

Disclaimer

Luchtsignaal spant zich in gegevens over vergoedingen en voorwaarden zo zorgvuldig mogelijk weer te geven op deze site.
De polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten bepalen uiteindelijk óf en voor welk bedrag u een vergoeding krijgt. U vindt deze op de site van de betreffende zorgverzekeraar.

Gecontracteerde verzekeraars

 • Aevitae (Avéro Achmea)
 • Agis
 • Anderzorg
 • Avéro Achmea
 • Azivo
 • Caresco (Avéro Achmea)
 • CZ
 • Delta Lloyd
 • De Friesland
 • HEMA
 • IAK (Avéro Achmea)
 • Interpolis
 • Menzis
 • Nedasco ( Avéro Achmea)
 • OHRA
 • OZF Achmea
 • Pro Life
 • TakeCareNo
 • Turien (Avéro Achmea
 • VGZ
 • Zilveren Kruis Achmea
 • Zorg en Zekerheid

Aan bovenstaand overzicht kunt u geen rechten ontlenen. Raadpleeg daarom voor de zekerheid uw polisvoorwaarden.

Staat uw zorgverzekeraar er niet bij, dan adviseren wij u contact op te nemen met ons of uw zorgverzekeraar.

Aanmelden voor telefonische coaching?

De Telefonische Coaching is gericht op gedragsverandering waarbij gebruik wordt gemaakt van motiverende gespreksvoering, zelfcontroletraining en terugvalpreventie.